Hakkımızda

Radikalizmle Mücadele Projesi (RMP), yaygınlaşan radikal ideolojiyle mücadele eden, kar amacı gütmeyen, tarafsız, uluslararası siyasi bir organizasyondur. Ünlü bir takım eski dünya liderleri ve diplomatları tarafından yönetilen bu organizasyonun amacı, radikalcilerin finansal destek ağlarına baskı kurarak, aşırı söylemlerine ve internet üzerinden üye toplamalarına karşı gelerek, yasa, ilke ve yürütmeleri savunarak radikalcilerle mücadele etmektir.

İran’ın nükleer silah edinmesine karşıt geliştirilen savunma modeline kısmen dayanarak RMP, radikal gruplara finansal destek sağlayan gizli kanalları açığa çıkaracak, özel ve kamu sektörünün baskısıyla bu grupları dağıtacaktır.

RMP, radikallere ve onların destek ağlarına karşı dünyanın en geniş araştırma veri tabanını oluşturarak, hükümet, medya, STK ve halka çok önemli kaynak sağlayacaktır.

Sosyal medya dahil en son iletişim araçlarını kullanarak, radikal tehdidi ortaya çıkarıyor ve kuvvetli karşıt söylemlerle radikal ideolojiyle mücadele ediyoruz. Özellikle dünyada bazı bölgelerdeki savunmasız gençlere odaklanıyor, onları bu radikal grupların mesajlarından korumaya ve onların radikallerin arasına katılmalarını engellemeye çalışıyoruz.

Dünya genelindeki ülkelerin meclis üyeleriyle ve siyasetçileriyle beraber çalışıyor ve onlara toplumlarını tehdit eden radikalizme karşı tüzük ve yasa planlamalarında yardımcı oluyoruz.

Deneyimli uzmanlardan oluşan özel kadromuz, seçkin devlet adamlarının uluslararası danışman konseyi ve alanlarında radikal gruplarlarla mücadelede geniş bilgi ve deneyime sahip uzmanlar tarafından yönlendirilmektedir.